EU támogatással megvalósuló fejlesztésünk

Kedvezményezett neve: Felpécért Alapítvány


Digitális jólét megteremtésének elősegítése Felpécen


GINOP-3.3.3-17-2017-00030


Vissza nem térítendő támogatás összege: 4 771 994 Ft


Támogatás mértéke: 90%


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. május 31.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását

Napjaink teendőinek jelentős részét átszövi az informatika világa.

Az Alapítvány által szervezett, hagyományos értékek közvetítését célzó programok résztvevőivel a szervezet meg kívánja ismertetni az informatika alkalmazási lehetőségeit. A célcsoport –digitális készségekkel nem rendelkezők, 45 év felettiek, vidékiek – pont ők a Tájház által szervezett hagyományőrző programok gyakori résztvevői. El kívánjuk érni, hogy ne legyen szakadék a városban-, és a kis faluban élő hasonló korúak között az e-tájékozottság területén.

Az Alapítvány a pályázat keretein belül kulturális tevékenységek köré szervezett programokon keresztül meg tudja teremteni a digitális készségekkel nem rendelkezők számára a digitális felzárkóztatás lehetőségét.
Kedvezményezett neve: Felpécért Alapítvány


Pályázat kódszáma, címe: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója”


Vissza nem térítendő támogatás összege: 1.261.275,-Ft


Támogatás mértéke: 85%


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. junius 30.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását

A projekt célja: a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása és a vidéki települések vonzóbbá tétele.

Ehhez olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések szükségesek, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak.

A Felpéci Tájház hagyományőrző foglalkozásaival a környék általános iskoláinak kedvelt célpontja. A külső rekonstrukcióval vonzóbbá válik a létesítmény és a település is.