Felpécért Alapítvány tevékenysége 1999-től


Alapítványi munkánk - A kezdetektől dióhéjban

1999.
Színvonalas kulturális műsorral gazdagított bemutatkozó előadással tudattuk községünk lakóival működésünk kezdetét.

2000.
Összegyűjtöttük községünk történetének dokumentumait, könyvet szerkesztettünk. A fellelhető anyagok összegyűjtése Magyar Katalin egykori iskolaigazgatónk nevéhez fűződik, aki édesapjának – Magyar István iskolaigazgatónak – gyűjtéseit is átadta az alapítvány munkájának segítésére.
Kézműves foglalkozásokat indítottunk, ehhez eszközöket - fazekas korong, égetőkemence, szövő keretek- szereztünk be.

2001.
Felpéc a honfoglalástól napjainkig címet kapta az Alapítvány által szerkesztett és kiadott könyv. A helytörténeti könyv megjelenése után könyvbemutatót, és kiállítást szerveztünk az összegyűjtött, de könyvbe be nem került anyagokból.
Teleház road-show szervezésével, Internet-Café berendezésével népszerűsítettük a Teleházat, mutattuk be szükségességét és lehetőségeit.
 Kézműves foglalkozásokat, nyári kézműves tábort tartottunk. Szervezését, lebonyolítását Reider Józsefné végezte, és végzi ma is töretlen lelkesedéssel.

2002.
Pályázati támogatással , a Széchenyi Tervnek köszönhetően  megnyitottuk a Felpéci Teleházat az Evangélikus Egyházközséggel közösen. Nagy jelentőséggel bírt ez akkor, és nagy lehetőséget adott főképpen a fiatal generációknak.
 Bogdányi Gábor felajánlásképpen elkészítette a falu honlapját.
 A Felpéci Krónika című újság 30 évvel ezelőtt abbamaradt folyamát újra kiadtuk, szerkesztettük - negyedéves megjelenéssel. "Legyen lapunk tudós krónikása a múltnak, igaz tanúja a jelennek, s váljon egykor majd büszke hírnökké a messzi jövőben, - hogy évek múltán is hadd forgassák az utódok kedves emlékként, megilletődött lélekkel múltból szóló üzenetünket!"(Felpéci Krónika 1972. április) Az akkori Felpéci Krónika - mely 4 számot ért meg - gondolatát, törekvését szerettük volna folytatni.
A Felpéci Krónika új elindítását és a teleházat is hosszú távra terveztük, és mindegyikük a mi kis falunk jövőjének, közösségi életének jobbítását célozta. Azóta is szeretnénk lépést tartani a nagyvilággal, felzárkózni és nem lemaradni. A Teleház és eMagyarország Pont már nem  ugyanazt a szerepet tölti be 2015-ben, mint 2002-ben, de még ma is működik, a Krónika viszont 2006. évben szünetelni kényszerült: elfáradtak a szerkesztők, a tartalom nem elégítette ki az olvasók nagy részének érdeklődését, a bekerülési költséget az Alapítvány nem tudta bevétellel ellensúlyozni, így a szüneteltetés mellett döntött a kuratórium. Folytatása, újraélesztése a közösségen múlik!
Hagyományos kézműves programok, tábor színvonalasabb folytatása fontos célunk volt a gyerekek lakóhelyhez kötődésének segítése érdekében.
Baba-Mama klub indult, melynek éves anyagát összeállította, és az interneten közzétette Bogdányi Mária evangélikus lelkésznőnk és férje, Bogdányi Gábor. A programban közreműködött Figuláné  Veszprémi Beáta védőnőnk, az Alapítvány kuratóriumának elnöke.
 Egy örökségvédelem alatt álló családi lakóházat az örökösök ajándékba adtak az Alapítványnak édesapjuk emlékére, hogy ott múzeumot hozzunk létre. A felújítási/építési engedélyezési terv elkészítését felajánlásban végezték el Dombi Alajos és Sebestyén Ágnes helyi építészek.

2003.
Tájház felújítás feltételeinek megteremtése, az építési engedélyek beszerzése volt legfontosabb célunk.
 Nagy iskolatalálkozót szerveztünk az egykor Felpécen tanítóknak és tanulóknak. E program keretében színvonalas műsort szerveztünk, kopjafát avattunk az esemény, és a 300 éves felpéci oktatás jelentőségének emlékére.
Dr. Lanczendorfer Zsuzsa-Gülch Csaba Vérző liliom Dely Mári balladája a néphagyomány és a költészet tükrében című könyvének bemutatóját tartottuk. Nálunk voltak a szerzők, valamint Dr. Barsi Ernő néprajztudós, és a Csutora néptánc és népzenei együttes bemutatta a monodráma alapján készült tánckoreográfiát, valamint közreműködött Bodó Vera előadóművész.

2004.
A Tájház felújítási munkálatainak szervezése, lebonyolítása jelentette a legnagyobb munkát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, valamint a Wienerberger Rt Jövőház pályázati támogatásaival , de fontos volt, hogy szakmailag elkötelezett néprajzost találjunk az átadás, a Tájház avatásának méltó ünnepléséhez.
Helytörténeti gyűjtőmunkát végeztünk a Tájház berendezéséhez. Ekkorra már egymásra talált a Felpécért Alapítvány és Géber József néprajzkutató, aki elkötelezetten vezette a lelkes fiatal csapatot a munkában.  A tárgygyűjtésben nagy segítségünkre voltak a felpéci lelkes emberek, akik  a régi tárgyak átadásával járultak hozzá a Tájház létrehozásának sikeréhez.
A Tájház átadás az Örökségünk Napjai országos rendezvény keretében történt, színvonalas kulturális program mellett. Köszöntőt mondott Dr. Barsi Ernő néprajztudós.

2005.
Tájház új épületének elkészítése fontos célunk volt, hogy hagyományőrző tevékenységünket megfelelő helyen végezhessük, és hogy a Tájház is megfeleljen a tájházi funkciók végzésére. Támogatóink  a Nyugat-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács TRFC pályázata, a Wienerberger JÖVŐHÁZ pályázat, és a helyi önkormányzat és a lakosság.
A József Attila Emlékév tiszteletére programsorozatot szerveztünk a NKÖM Nemzeti Évfordulók Titkársága és a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatásával.

2006.
Birtokba vettük  a Tájház új épületét, és augusztus 19.-én- a faluzászló átadással egy időben – átadásra került a Tájház, kulturális programok, táncház, kézműves foglalkozás, mesemondó est szervezésével. A Kovács Margit Kézműves Szakiskola diákjai munkáiból kiállítás nyílt, valamint egy festménykiállítást is láthattak a résztvevők.
Nyáron már a 6. nyári Kézműves Tábort szerveztük, amit a nagy érdeklődésre való tekintettel már kéthetesre bővítettünk.

2007.
Tájház berendezésének alapvető tisztítása, konzerválása történt meg, készület a hivatalos működési engedély megszerzésére a Szabadtéri Néprajzi Múzeum "Tájházak a közösségért" pályázati támogatásával. Tájházunk létrehozásának történetét füzet formájában megjelentettük Két tájház a Sokorói dombok között címmel, melyben a Tényői Tájház is bemutatásra került.
Kézműves foglalkozások, nyári napközis táborok szervezése – hagyományosan megtörtént.
Honismereti pályázaton indultunk egyénileg és a fiatalokkal csoportosan is, a felkészítő Birkás Róbertné volt.
Megszerveztük az I.Felpéci Nemzetközi Alkotótábort. Céljairól a Duna Tv Duna Tér műsorában beszélt alapítványunk elnöke. A magyarországi résztvevők mellett Szatmárnémetiből, és Nagybányáról voltak nálunk és alkothattak festőművészek. Az Alkotótábor záró kiállításán az Európa Koncert Szalonzenekar fellépése volt a Hargitai Gusztáv Művelődési Házban, de tiszteletükre egy orgonahangversenyt is szerveztünk az evangélikus templomban Oláh Gyöngyvér műsorával. A tábor résztvevői felajánlottak a felpéci Galéria javára 2-2 festményüket, melyek helyben születtek, és a kiállítás résztvevői választhattak az alkotások közül.
A Pannontáj Sokoró Naturpark 28 településéről turisztikai kiadványt szerkesztettünk, mely LEADER pályázati forrásból  kiadásra került 5000 példányban.

2008.
Hagyományosan szerveztük és rendeztük a kézműves foglalkozásokat, táborokat. Felnőtt kézműves kör segítette a táborvezető Reider Józsefné munkáját. A felnőttek saját munkáikból ünnepek előtt vásárt szerveztek.
A győri Ligetszépe foltvarró csoport töltött Tájházunkban néhány napot. Táboruk végén kiállítást tartottunk munkáikból a Hargitai Gusztáv Művelődési Házban. Néhány bejegyzés a vendégkönyvből: „Nagy csodálója vagyok ennek a kézimunkának” vagy „Csodálatos”. A bejegyzések és a bejegyzők egy foltvarró tanfolyamnak örvendezhettek év végével, a kerti munkák után. Vezette: dr Somogyi Béláné Kati.
Megrendezésre került a II. Nemzetközi Alkotótábor, így további alkotásokkal bővülhetett a felajánlásoknak köszönhetően Galériánk gyűjteménye.
A Tájház hivatalos Működési engedélyének megszerzése megtörtént. Az ehhez szükséges feltétel a tárgyleltár elkészítése volt. Ez Dr. Szonda István gyomaendrődi néprajzkutató irányításával megtörtént. Felpéci Tájház néven anyakönyvezésre került tájházunk.

2009.
Gyermekjáték és néptánc bemutatót szerveztünk a Hargitai Gusztáv Művelődési Házban. Felléptek és jó hangulatú műsort adtak: a Felpéci Aprók Vezető: Delbó Eszter, a Vitéz Háry László Általános Iskola "Iglice" csoportja Vezető: Horváth Sándorné, Tényő Bazsarózsa Néptánccsoport, Vezető: Meszlényi Andrea és Vrábel János, Győrsági Búzavirág Néptánccsoport Vezető: Meszlényi Andrea és Vrábel János, Harmónia Művészeti Iskola Csörögi csoportja Vezető: Schmidtné Fücsek Piroska, Ruppert László, Szabadhegyi Közoktatási Központ csoportja, Vezető: Schmidtné Fücsek Piroska. Felléptek még: Lippentő Táncegyüttes táncosai -A program végén élőzenés táncház volt - vezette Fitos Dezső Harangozó díjas táncos, a talpalávalót a Jurta zenekar húzta. Programunkat az MSZA Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány pályázata támogatta.
Részt vettünk a Múzeumok majálisa rendezvényén, ahol a Tájházszövetség pavilonja előtt terményképek készítésével, gyermekek foglalkoztatásával színesítettük a napi programot.
Sok fény maradt utánuk – Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében című könyv könyvbemutatójára került sor. Vele egy időben a felpéci és a győri foltvarrók közös kiállítását tekinthették meg a program résztvevői.
Kemenceépítő tanfolyamot tartottunk a Tájház udvarán. Elkészült a kemencénk, melyben már megsültek azok a cipók, mellyel a Győri Euoregionális Kenyérfesztiválon erkölcsi sikert ért el a pékek mezőnyében Solecki Győző matematikatanár - a Felpécért Alapítvány nevében.
A győri Barokk Nosztalgiák Művészeti Fesztiválhoz kapcsolódva sikeresen megrendeztük a felpéci programokat. Szép számú érdeklődő kísérte figyelemmel az orgonahangversenyeket - Oláh Gyöngyvér és Finta Gergely előadását -, az esti barokk koncertet - az Európa zenekar műsorát,- ahol közreműködött a Kajárpéci Asszonykórus is. A Nemzetközi Alkotótábor művészeinek kiállítására és a népi építészeti előadásra is sokan voltak kíváncsiak, és értékes percekkel lettek gazdagabbak az érdeklődők. A Tájház esti programja igazi fesztiváli hangulatot teremtett. Lakó József és a Rábaszentmihályi Margaréta Dalkör és Citerazenekar, valamint a Tanai Péter vezette Vizesnyolcas népzenekar gondoskodott a jó hangulatról, a barokk vacsora pedig Győry Józsefné és "csapata" munkáját dícséri. A finom kemencés kenyér külön dicséretére vált a készítőnek - Solecki Győző matematikatanárnak -, és a programot szervező Alapítványnak.
Nemzetközi Alkotótáboraink képeiből nyílt kiállítás a győri Mercedesz Autószalonban. Az 1997. óta megrendezésre kerülő alkotótáborok adták meg a Felpéci Képzőművészeti Múzeum alapjait. A megnyitón fellépett az EURÓPA Koncert Szalonegyüttes két szólistája: Farkas Árpád, az együttes vezetője, és Radnai Ágnes is. A zenekar az alkotótáboraink állandó résztvevője.

2010.
KÖZÖD! Legyen hozzá közöd! Helyi önkéntes projektünk célja, célkitűzése volt, hogy a településünk határában lévő ősborókás területén 2005. évben a Megyei Önkormányzat pályázati támogatásából kihelyezett pihenőpadok, asztalok, szemétgyűjtő tartály állagvédelmét megoldjuk. Emellett azt a vesszőből font kerítést, melyet a Tájháznál a 2006. évi önkéntes fiatalok napján készítettünk el, szintén lekezeltük, illetve ahol szükséges volt, újra fontuk. A vesszőt a bodonhelyi Kiss Sándortól kaptuk ajándékba.
Energiatakarékos izzócsere programban vettünk részt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával. A 60 éven felüli lakosság részére történt az izzócsere mintegy egymillió Ft értékben.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium EZÜSTPROGRAM pályázata segítségével Pápán voltunk kiránduláson. Az" idősek az idősekért és a fiatalokért " program keretében a különböző korosztályú résztvevők megtekinthették a pápai Kékfestő Múzeumot, a Református gyűjteményt, valamint a Várkertfürdő adta termálvizes fürdési lehetőségek is kihasználtuk.
Nagy sikerrel bonyolítottuk le a „Lakodalmi szokások Felpécen” c. programunkat. Fiataljaink összegyűjtötték a faluban az idős emberek féltve őrzött emlékeit, esküvők, lakodalmak emlékeit, melyeket digitalizálva őrzünk. A képeket egy program keretében február 20-án bemutattuk, melyet  Géber József néprajzkutató – a csanaki vőfély - tett még emlékezetesebbé, hangulatosabbá.  Tájházunk kemencéjében megsütöttük a fotók mellett előkerült régi recept alapján a kujcsos kalácsot, aminek nagy sikere volt minden résztvevőnél, még a szomszéd településekről is érkeztek nézők a rendezvényre. A program csúcspontját azok a fiataljaink jelentették, akik a győri Edit Ruhaszalon esküvői ruháit ölthették magukra, és bemutatták a mostani esküvői és koszorúslány ruhák néhány darabját is.

2011.
Foltvarró asszonyaink örömére vendégünk volt Keresztes Zsuzsa rongyképész Budapestről, aki elhasználódott, régi rongyokból készíti képeit.
Megkezdtük egy hagyományőrző falusi lakodalom megrendezéséhez a levestészta készítését, a gégetészta „gyártását”. A program „Lánykikéréstől a menyasszonyi táncig” címet kapta.
A győri Gárdonyi Gáza Iskola egyik 1. osztálya szervezett Családi Napot. Tájházunk megtekintése volt az egyik cél, és a napot is itt szerették volna eltölteni. A gyerekek közül néhányan már ismerték a helyet, és a lehetőségeket, és ezért ajánlották a szervezőknek.
Rendkívüli osztálytalálkozó volt a Tájházban. A Felpéci Általános Iskola 1964. évben végzett 8. osztályosai találkoztak tanáraikkal, diáktársaikkal. Nagyon jól sikerült, oldott hangulatú program volt. A közösen elkészített bográcsgulyás, a különféle, otthonról hozott pogácsa és sütemény, az osztálytársak borai meghozták a hangulatot, és nótázással ért véget a találkozó abban a reményben, hogy egy év múlva ugyanitt találkoznak.
A Nádorvárosi Közoktatási Központ 1. osztályosai, két felpéci származású pedagógus - Eckstein Csilla és Reider Szilvia - szervezésében jöttek a Tájházba, egy kis időutazásra, ismerkedésre. A kézműves foglalkozások, az állatokkal való ismerkedés, és a játék nagyon jó hangulatot varázsolt.
Alapítványunk napközis jellegű, kézműves táborát a Tájházban megtartotta. A tábor szombaton Családi Nappal zárult, ahol játékos vetélkedők, kitűnő programok várták a gyerekeket és a szülőket. Ezen a napon elvihetőek lettek a kiégetett fazekas munkák is.
Bécs felé igyekeztek a nagybányai művész delegáció tagjai, ahol egy nemzetközi kiállításra került sor. Útjukat megszakítva Felpécen meglátogatták az új felpéci Galériát a  Kultúrházban. A delegációban volt - a korábbi években nálunk alkotó - Lídia Elena Kozma és Nicolae Catavei is. Örvendtek, hogy rátaláltak a múltbeli festményeikre, hogy azok méltó helyre kerülhettek. Az utazók professzoruk kíséretében két éjszakára Felpécen, a Bóka Vendégházban szálltak meg.

2012.
„Örökségünk énekben, zenében, táncban, építészetben és gasztronómiában” címmel tervezett programunkat pályázati forrás nélkül valósítottuk meg. E program megvalósításához együttműködési megállapodást is kötöttünk a szlovákiai Garamszentgyörgyön található Duba Tájházzal. A garamszentgyörgyiek kulturális csoportja az Örökségünk Napjai programra színvonalas műsorral kedveskedett nekünk a felpéci Művelődési Házban, polgármesterük is fellépett.

Vendégeink és előadóink voltak még Dr. Barsi Ernő néprajztudós, Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató,  Géber József néprajzkutató, felléptek a Tulipánt Népzenei Együttes, és az enesei néptáncosok. Meglepetésként énekelt a programon Barsi Hajna, akit édesapja kísért. A program keretében nyílt meg időszaki kiállításunk „Továbbélő bútoraink” címmel, majd a műemlék evangélikus templomunkat tekintették meg a program résztvevői.
Tájházunk működése, programjai iránt a győri és környékbeli oktatási intézmények is mindig jobban érdeklődnek. Óvodai, iskolai csoportok látogattak el hozzánk a tájház megtekintésére, és az egyeztetett programokkal itt töltötték el a kirándulásra szánt időt.
„Élménytábor az angol nyelv és a művészetek bűvöletében” címmel tartott sikeres foglalkozásokat, programokat a Tájházban Hornung Dóra zenetanár.
Részt vettünk a X. Euroregionális Kenyérfesztiválon, ahol a pékek versenyét színesítettük jelenlétünkkel, és hagyományőrző kenyerünkkel.
Hauber János fa-szakrestaurátor befejezte munkáját. Az NKA pályázati forrásból restaurált két kászli és egy 1787. P J jelzetű szék 3 hónapon át időszaki kiállításon volt megtekinthető a Hargitai Gusztáv Művelődési Házban.
A hagyományos Internetes teaház programunkat a könyvtárral közösen tartottuk meg. Kézműves foglalkozások, vetélkedők, mesekuckó várta a gyerekeket. A programot helyi önkéntesek segítették lebonyolítani.

2013.
Tájházak Napja országos programhoz csatlakoztunk, mely Szent György Napjához legközelebb eső szombaton került megrendezésre. E nap alkalmat adott arra is, hogy ráirányítsuk a figyelmet népi műemlékeink, gyűjteményeink értékeire, sérülékenységére, múlandóságára. Az állatkihajtással, kocsikázással, kulturális műsorral színesített program 14 órától 17 óráig tartott. Kint voltak a helyi állattartók állataikkal, a téti lovas klub tagjai, kézművesek termékeiket, kosárfonók a kosárfonás fortélyait mutatták be az érdeklődőknek, a fazekas mesterséggel is ismerkedhettek a jelenlévők – közben citerazene szólt, és néptánc programot láthatott a közönség.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozatával való jó együttműködésnek köszönhetően kőműves mestervizsga volt tájházunknál. Ez adta meg az első lépést ahhoz, hogy hagyományőrző programjaink, rendezvényeink időjárástól függetlenül is sikeresek lehessenek. A mestervizsga keretében elkészült az a 6 tégla pillér, mely ma már a pergola tetőszerkezetét, és a ponyvát tartja. Védi a programok résztvevőit az esőtől, a veszélyes napsütéstől.
Regionális Tájháztalálkozót tartottunk mindazoknak, akik tulajdonosok-, működtetők-, fenntartók, akik Tájházat szeretnének létrehozni, és akiknek fontos a Tájházak kérdése és ügye.
Kézműves táboraink népszerűek nemcsak a felpécieknek, hanem más csoportok számára is. Önkéntes segítőink száma évről évre nő, így Reider Józsefné irányító, szervező munkájának köszönhetően sikeresek ezek a programok.
Az NKA pályázati támogatásával sikerült 2 db tulipános ládából készült kászlit restauráltatni, és egy mestergerendából készült ajtótok konzerválása is megtörténhetett.
Csatlakoztunk  a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatához, a "Pincétől a padlásig" program keretében pékversenyt szerveztünk nemcsak hivatásos pékeknek. A kenyérsütés régi technikáját mutattuk be az érdeklődőknek, melyen a Pedró Pékség, és a Gyarmati Pékség  1-1 résztvevője, valamint Váczi Zoltán pékmester mellett a tényői és a felpéci Tájházak "versenyzői" is sikeresen részt vettek. A sikert jelzi, hogy a pirosra sült kenyerek, a langalók és a házi töpörtyű is mind elfogyott.
Az aratás, kenyérsütés régi eszközeit bemutató időszaki kiállítást is sokan megtekintették, és Szabó Karola szalmafonó munkái is vonzották a látogatókat.
Az őszi szüretek idején aktuálisnak tartottuk néhány vödör szőlő elmunkálását is, és rögtönöztünk a programban, amit a kisgyerekek végezhettek el kicsi eszközökkel. A néhány liter kipréselt mustot elfogyasztották a gyerekek és felnőttek közösen. A kenyérlángos mellé igazi csemege volt.
Délután citerazenével szórakoztatták a közönséget a gyömörei iskolások citerásai Kovács Sándorné tanárnő vezetése mellett.
Ezt követte a ménfőcsanaki Marcal Táncegyüttes, aki fergeteges táncával magával ragadta a jelenlévőket.

2014.
Gyerekprogramjaink, nyári táboraink sikeresen lezajlottak. A tábort hangulatos „Ki mit tud” zárta, melyre a gyerekek önállóan készültek.
A győri foltvarrók ismét a Tájházban töltöttek néhány napot. Nemezelés és horgolás volt az új „téma”, mely a helybeli kézimunkát kedvelőknek is felkeltette az érdeklődését.
Könnyű, délutáni programra hívtuk a rövid történeteket, közösséget, a vendégváró készülődéseket kedvelő lányokat, fiatal és idősebb asszonyokat. A Hab-csókok című könyv  fiatal szerzője, Teimel Alexandra a program idején segítette bedagasztani a mennyei töltött kenyérhez való tésztát, és türelmesen kivárta velünk, míg abból ehető „dolog” nem sült ki a tájházi kemencében.
Tájházunk konyhájának vizesedését segítette megszüntetni az AUDI Hungária Motor Kft az általa szervezett önkéntes napon. A jó hangulatú munka jó eredményt hozott, és helyieket is bevonta a fontos munkába.
A helyi könyvtárral közös Teaházas programot szerveztünk, kézműves programmal, zenei csemegével a Hangraforgó Együttes tagjainak köszönhetően.
Az új civil törvénynek megfelelően sikerült megtartani Közhasznú minősítésünket.

2015.

Szeretettel hívunk és várunk minden sütés-főzés iránt érdeklődő felpécit, és kis falunk iránt érdeklődő vendéget. Kedvenc ételeinket, tapasztalt praktikáinkat osszuk meg egymással, és mindig készül valami egyszerű, finom étel is. Közben beszélgetünk, tervezzük a következő programot, az ahhoz szükséges segítségeket - lehetőségeket - számba vesszük. Ez a program kéthetente hétfői napokon 13: 00 órakor kezdődik, és a hangulattól függően 2 vagy 3 óra hosszáig is eltarthat. Honlapunkon - Program Naptárunkban - megtalálod a legközelebbi időpontot.

Befejeztük az ősszel - az AUDI-s Önkéntes Nap keretében - megkezdett konyhai munkát, kimeszeltük, újra rendeztük a helyiséget,  az állandó kiállítást, hogy az új látogatási szezont illő módon várhassuk. A padlás is felfrissült, a vállalásunk határidőre teljesült.

A Nemzeti Művelődési Intézet Győri Irodájával kialakult jó kapcsolat okán,kérésükre hagyományőrző nap keretében kenyeret és pogácsát sütöttünk, hogy az Intézet - Mediawave- n való megjelenését - segítsük némi "harapnivalóval".

Már több - óvodai és közösségi - csoport jelezte látogatási szándékát, hagyományőrző foglalkozáson való részvételi igényét, amire nagy örömmel készülünk.

  • A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari tagozata Családi Napjának adtunk helyet és programot. Tájházlátogatás volt néprajzosunk vezetésével, lovaskocsikázás egy helyi  "lovasgazda" közreműködésével,  volt fafaragó bemutató - nagy érdeklődés, elismerés mellett, és az íjászatot is kipróbálhatták gyerekek és felnőttek egyaránt.
  • Mosonmagyarvári óvodások tekintették meg a tájházat, és foglalkozásainkon is részt vettek, még a pogácsa készítésébe is belekóstoltak. A végeredményt már csak a visszaúton kóstolhatták meg a rövid kirándulás után.
  • A győri Bárczy Iskola diákjai tekintették meg a tájházat, és vehettek részt foglalkozásokon, és lovaskocsival megnézték a falu egy "szeletét". Ez volt a legjobb nap! - mondták búcsúzóul.
  • Jó hangulatú, 50 éves érettségi találkozót tartott nálunk a győri Rejtő Sándor Technikum egykori IV.C osztálya. A jó hangulatot harmonikaszó is segítette.
  • A győri Ligetszépe foltvarró csoportja alkotó napjainak adtunk helyet már hagyományosan. A kézimunkázó, varró asszonyok napközben  - mintegy 20-an - megtöltötték a helyet, a tájházat megcsodálták, és az éppen ezidőben tartott Harcsás Judittal tartott író-olvasó találkozóra is eljöttek néhányan.
  • A gyömörei iskola 4. osztályosai lovaskocsin érkeztek, hogy egy rövid kirándulás keretei között megnézzék a tájházat, kicsit énekeljenek nekünk.
  • A győri "Kálvári Iskola" egy második osztálya töltött itt egy napot tájházlátogatáson, de mellette korongozhattak, "pónizhattak", és élvezték a szabadságot, a jó levegőt.
  • Az Apor ovisok - iskolába készülő csoportja - volt vendégünk.  Tájházlátogatás Géber József néprajzos kalauzolása mellett, korongozás, pónizás volt a fő program, de a szabad játéknak is nagy sikere volt. A finom pogácsa az ovisok keze munkáját is dícsérte.

2016.

Május 3 – Krúdy Iskola kirándulása - hagyományőrző programmal -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                  Hegyalja Idősek Klubja látogatása
Május 4. Prohászka Iskola látogatása, hagyományőrző programmal, korongozással
Május 20. – Nemzetközi motoros találkozó résztvevőinek látogatása, langaló sütés  -  Esküvői fozózás- Réka – Attila
Május 21.  Ménfőcsanaki Óvoda Családi Napja
Május 22.  Múzeumok Majálisa Bp.
Május 23. Apor Óvoda Nyuszi csoport kirándulása hagyományőrző  programmal
Május 25. Ménfőcsanak Óvoda 2 csoportjának kirándulása – hagyományőrző programmal
Május 27. A győri Rejtő Sándor Technikum 51. éves találkozója
Május 28. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Családi napja
Május 30. Prohászka Iskola két osztály kirándulása hagyományőrző programmal.
 
Június 2. Marcaltői Óvoda látogatása, hagyományőrző programmal.
06.04.  Felpéci Iskolások 50. éves találkozója
06.09. Apor Iskola kirándulása hagyományőrző programmal.
06.10. Kálvária Iskola egy osztálya látogatás és hagyományőrző program
06.16-06-18.  Győri Alkotói csoport – foltvarrók – felpéciekkel közös program
 
Július 1. Iparkamara táborozóinak látogatása, hagyományőrző programmal
07.01.   Téti napközisek kirándulása- tájházlátogatás.
07.03. Családi program
07.05.-07.08. Napközis kézműves tábor felpécieknek.
07.09. Falunap a Tájház részvételével
07.09. Kajárpéc-Felpéc Ált. Iskola osztálytalálkozója a Tájházban.
07.10. Kenyérfesztivál Győr- Tájház részvételével.
07.30. 90 éves Feri bácsi köszöntése a Tájházban – családi program
 
Augusztus 03. Értéktár Bizottság ülése – javaslatok, felterjesztések
08.08. – 08.12. Kiránduló pár Szlovákiából
08.20. Községi ünnep a Könyvtárral közös szervezésben- kenyérsütés- ünnepi műsor a Kultúrházban
08.27. Felnőtt kirándulók – 30 fő - látogatása 
 
Szeptember 12. – Kemence javítása
09.17. Kulturális Örökség Napja a Tájházban
09.20. Győri óvodások kirándulása – szőlőszüret, hagyományőrző program.
09.24. A 90 éves Irén néni köszöntése a Tájházban – családi program
 
Október 07. Országos Tájháztalálkozó Vasvár-Oszkó- prezentáció a Felpéci Tájház működéséről.
10.15. Pedró Pékség családi napja
10.19. Időszaki vándorkiállítás Gyömörére – Egy felpéci mestergerenda meséje címmel.
 
November 09.  Hagyományőrző foglalkozás – káposzta savanyítása – Nők Lapja riport
11.12. Hagyományőrző disznótor – Családi Nap – kézműves bemutatókkal
11.23. A Tájház és baráti köre – Kossuth Rádió A hely című műsora riporterével beszélgetés
 
December 1.  Az időszaki – vándorkiállítás berendezése a győri Kovács Margit Iskolában.
 

 

rolex replika omega replika