Evangélikus templom

FELPÉCÉRT ALAPÍTVÁNY

Evangélikus templom – épített környezet és kultúrális szakterület

Felpéc a középkorban egyházas hely, ahol a lutheri reformáció már a 16. században meggyökerezett. Ezt mutatja az a három edény, amely ebből a korból maradt ránk. A török 1594-ben Győr ellen vonulva elpusztította Felpécet, ezért volt 1600 körül puszta a hely. A középkori részletekkel rendelkező műemléktemplomot 1620-ban építették, majd barokk stílusban átépítették 1776/77-ben, majd 1794-ben bővítették. 1810-ben két külső feljárót építettek a templomhoz.. Órapárkányos előreugró tornya 1820-ban készült. Síkmennyezetes, karzatos hajójú, a szentély egyenes záródású, melyben XIX. századi szószékoltár látható. Az oltárkép az Olajfák hegyén imádkozó Krisztus ábrázolja. A vörösmárvány keresztelőkút 1905-ben, az orgona 1910-ben készült. A templom teljes felújítására Dr. Györffy Béla lelkészi szolgálata idején – 1917 után – kerülhetett sor.

A munka kiterjedt a tetőszerkezet teljes felújítására, a tető vörös palával fedésére, két ajtó és az összes ablak cseréjére, és az egészépületen ereszcsatorna építésére. Az újabb felújítás már a következő lelkész – Dombi László – szolgálata kezdetén történt, 1952-ben szentelték fel a felújított templomot. 1967-ben villamosították az orgonát. 1976-ban megrepedt a templom északi fala, így újabb építkezés következett, mely 3 évig tartott az Országos Műemléki Felügyelőség és a gyülekezet anyagi áldozatvállalásával. (2. kép) Most a XXI. századi elhúzódó, de teljes felújítási időszak munkái folynak – folytak. 2017-re a templom teljes karbantartása megtörtént, a toronysüveg is megújult, Smidéliusz András lelkész lelkiismeretes, áldozatos munkájának köszönhetően pályázati és egyházi források és gyülekezeti önrész biztosításával. Az épület megújulása után az orgona teljes felújítására is sor került pályázati forrás segítségével. Indoklás a helyi értéktárba történő felvétel mellett: Aki a faluhoz közeledik, először biztosan a falu közepén, dombra épült kimagasló templomtornyot látja meg. Központi fekvése és szépsége folytán méltán lett a templom Felpéc szimbóluma. A templom fontos jellegzetessége a szószékoltár, mely Isten szavának hirdetését szimbolikusan minden más fölé helyezi. Kulturális örökségi indoklásul: Felpéc a XVIII. századi ellenreformáció idején a Dunántúl egyik evangélikus központja volt. Ebben az időben ugyanis Komáromtól Pozsonyig csak Felpécen tarthattak Istentiszteletet Luther követői.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információ található:

A reformációtól napjainkig c. könyv oldalain – Kiadó: a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület 2011

Felpéc a honfoglalástól napjainkig – Magyar Katalin-Dombi Alajosné munkájában 2001.

lutheran.hu

Érdekelnek programjaink, rendezvényeink?