Evangélikus és katolikus temetők

Felpéc település múltjának, történetének jeles személyei, községünk szellemi és tárgyi értékeinek őrzői, továbbadói számára találtak és találnak nyughelyet a hozzátartozók. Nemzetünk tragikus eseményeihez – háborúk, forradalmak – kötődő községi megemlékezések helyszíne egy temető. A bennük lévő síremlékek építészeti és kulturális értékek, az emberi alkotótevékenység őrzői . A rajtuk található sírfeliratok néhol komoly szellemi alkotások, melyek az adott korra jellemzőek. A temetkezési szokások, a sírok elhelyezése emlékül szolgál, minden sír a falu emlékezete, írásos nyoma, ha nincs is, de egy temetőben tetten érhető. Nyughelyek – ahol megnyugodhat a sírokat gondozó, látogató hozzátartozó! Temetőink területe a falu egykori szellemiségére utal: a terület egy régi földbirtokos adománya a felpéci evangélikus és katolikus gyülekezetek számára. Az adományozás mindig példaértékű, és mindenkor megbecsülendő az adományozott részéről, amennyiben az adományt elfogadta. Ez az utódok számára is felelősséggel jár.

Create your account

This will close in 20 seconds