Evangélikus és katolikus temetők

Felpéc település múltjának, történetének jeles személyei, községünk szellemi és tárgyi értékeinek őrzői, továbbadói számára találtak és találnak nyughelyet a hozzátartozók. Nemzetünk tragikus eseményeihez – háborúk, forradalmak – kötődő községi megemlékezések helyszíne egy temető. A bennük lévő síremlékek építészeti és kulturális értékek, az emberi alkotótevékenység őrzői . A rajtuk található sírfeliratok néhol komoly szellemi alkotások, melyek az adott korra jellemzőek. A temetkezési szokások, a sírok elhelyezése emlékül szolgál, minden sír a falu emlékezete, írásos nyoma, ha nincs is, de egy temetőben tetten érhető. Nyughelyek – ahol megnyugodhat a sírokat gondozó, látogató hozzátartozó! Temetőink területe a falu egykori szellemiségére utal: a terület egy régi földbirtokos adománya a felpéci evangélikus és katolikus gyülekezetek számára. Az adományozás mindig példaértékű, és mindenkor megbecsülendő az adományozott részéről, amennyiben az adományt elfogadta. Ez az utódok számára is felelősséggel jár.

Create your account